Armenia - Euroazjatycka Unia Gospodarcza

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. przy eksporcie pasz pochodzenia roślinnego z Polski do Republiki Armenii należy korzystać ze specjalnie zabezpieczonego świadectwa weterynaryjnego dla pasz pochodzenia roślinnego wywożonych na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dla pasz, wymienionego w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej. Ponadto świadectwa o kodach 01 i 02, tak jak dotychczas będą stosowane z użyciem formularza bez specjalnego zabezpieczenia.

do góry