do góry

Lists and registers

Animals, Zones/Compartnets and Laboratories

kategoria: Wykaz zakładów produkcji drobiu (dyrektywa Rady 2009/158/WE) / List of establishments for poultry (Council Directive 2009/158/EC) [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Wykaz zakładów produkcji drobiu / List of establishments for poultry 2020-01-28 10:09 1.2MB pobierz plik: Wykaz zakładów produkcji drobiu / List of establishments for poultry
kategoria: Wykazy podmiotów i stref/enklaw (dyrektywa Rady 2006/88/WE) / Lists of establishments and zones/compartment (Council Directive 2006/88/EC) [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury 2020-01-22 15:33 2.09MB pobierz plik: Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury
doc Strefy/enklawy uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared VHS free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 2018-04-30 10:58 64.5KB pobierz plik: Strefy/enklawy uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared VHS free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
doc Strefy/enklawy uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared IHN free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 2018-04-30 10:59 66KB pobierz plik: Strefy/enklawy uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared IHN free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
doc Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 2017-12-08 09:14 31.5KB pobierz plik: Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
kategoria: Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli (rozporządzenie Rady (WE) 1255/97) / List of approved control posts (Council Regulation (EC) 1255/97) [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wykaz punktów kontroli / Approved control points -17.07.2018 2020-01-22 09:18 128KB pobierz plik: Wykaz punktów kontroli / Approved control points -17.07.2018
kategoria: Rejestr przewoźników (rozporządzenie Rady (WE) 1/2005) / List of authorised transporters (Council Regulation (EC) 1/2005) [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours) 2020-01-20 12:15 470.32KB pobierz plik: Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours)
zip Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.11 (journey that exceeds 8 hours) 2020-01-20 12:16 355.13KB pobierz plik: Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.11 (journey that exceeds 8 hours)
kategoria: Zakłady weterynaryjne (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Establishments in the veterinary field (Council Directive 2008/73/EC) [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art.. 2. ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG / List of bodies, institutes and centres approved for intra-Community trade 2019-12-20 15:22 52.46KB pobierz plik: Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami określonymi w art.. 2. ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG / List of bodies, institutes and centres approved for intra-Community trade
doc Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem, świniami, koniowatymi, owcami i kozami / List of assembly centres approved for intra-Community trade in bovine animals, swine, equidae, ovine and caprine animals 2019-12-10 10:40 227.5KB pobierz plik: Wykaz miejsc gromadzenia zwierząt zatwierdzonych dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem, świniami, koniowatymi, owcami i kozami / List of assembly centres approved for intra-Community trade in bovine animals, swine, equidae, ovine and caprine animals
xls Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób / List of approved quarantine facilities or centres for the importation of birds other than poultry 2017-09-07 14:02 20KB pobierz plik: Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób / List of approved quarantine facilities or centres for the importation of birds other than poultry
xls Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności / List of approved dealers and registrated premises used by dealers in connection with their business 2019-12-24 10:36 1.26MB pobierz plik: Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności / List of approved dealers and registrated premises used by dealers in connection with their business
kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 2018-09-14 12:18 51KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 2018-03-20 14:19 18KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 2017-09-21 08:22 14.94KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
doc Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 2019-11-13 15:43 100.5KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 2018-09-14 14:18 32.64KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 2018-03-20 14:20 17.78KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 2018-03-20 14:20 42KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres
kategoria: Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of embryo collection and production teams (Council Directive 2008/73/EC) [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zespoły pozyskiwania i produkcji zarodków świń / Porcine embryo collection and production teams 2019-01-11 11:06 34KB pobierz plik: Zespoły pozyskiwania i produkcji zarodków świń / Porcine embryo collection and production teams
docx Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków bydła / Bovine embryo collection and production teams 2019-02-18 11:12 22.7KB pobierz plik: Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków bydła / Bovine embryo collection and production teams
docx Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych / Equine embryo collection and production teams 2019-01-11 11:07 15.53KB pobierz plik: Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków koniowatych / Equine embryo collection and production teams
doc Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków owiec i kóz / Ovine and caprine embryo collection and production teams 2019-01-11 11:05 31.5KB pobierz plik: Zespoły pozyskiwania i wytwarzania zarodków owiec i kóz / Ovine and caprine embryo collection and production teams
kategoria: Laboratoria (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Laboratories (Council Directive 2008/73/EC) [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories 2019-02-04 09:59 287.88KB pobierz plik: Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines 2017-09-06 14:21 157.84KB pobierz plik: Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines
kategoria: Choroba niebieskiego języka - wyznaczone rzeźnie (rozporządzenie Komisji (WE) 1266/2007) - Bluetongue - designated slaughterhouses (Commission Regulation (EC) 1266/2007) [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rzeźnie wyznaczone, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007, w celu natychmiastowego uboju zwierząt pochodzących ze stref zamkniętych z uwagi na występowanie choroby niebieskiego języka 2018-05-17 14:38 351.18KB pobierz plik: Rzeźnie wyznaczone, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007, w celu natychmiastowego uboju zwierząt pochodzących ze stref zamkniętych z uwagi na występowanie choroby niebieskiego języka

Feed

Food

Rendering

Veterinary pharmacy

kategoria: Rejestr hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych / List of pharmaceutical wholesalers of veterinary medicinal products [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xls Lista hurtowni / List of pharmaceutical wholesalers 2020-01-21 14:57 122KB pobierz plik: Lista hurtowni / List of pharmaceutical wholesalers