Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny
Drukuj grafikę : tak / nie

Chiny

 

Lista polskich zakładów mleczarskich i rybnych posiadających uprawnienia eksportowe na wskazany rynek, zawierająca przypisane im tzw. „numery rejestracyjne w Chinach” (ang. registration number in China)

 Ww. lista zamieszczona jest pod adresem: ciferquery.singlewindow.cn

 W celu odnalezienia pod ww. linkiem kompletnej listy polskich zakładów mleczarskich lub rybnych uprawnionych do eksportu na rynek Chin, należy w pozycji „COUNTRY(REGION)” wpisać numer „POL” oraz dodatkowo w pozycji „CATEGORY” wpisać, odpowiednio:

- „17” - w przypadku zakładów mleczarskich,
- „18” - w przypadku zakładów rybnych.

 Natomiast w celu odnalezienia danych konkretnego zakładu na liście pod ww. linkiem, należy wpisać jego weterynaryjny numer identyfikacyjny w pozycji „OVERSEAS REG. NO.”

 

Wykazy zakładów zatwierdzonych do eksportu, prowadzone przez stronę chińską:

 

Lista polskich zakładów posiadających zezwolenie na wywóz swoich produktów do Chińskiej Republiki Ludowej publikowana jest na stronie internetowej chińskiego General Administration of Customs (GACC).

kategoria: Chiny - świadectwa zdrowia [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Świadectwo dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do ChRL
ilość pobrań: 1953
2018-09-25 16:02 184.22KB Świadectwo dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do ChRL 184.22KB
pdf Świadectwo zdrowia dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej
ilość pobrań: 1187
2017-05-22 09:09 289.74KB Świadectwo zdrowia dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej 289.74KB
pdf Świadectwo zdrowia na mleko i produkty mleczne wysyłane do Chińskiej Republiki Ludowej
ilość pobrań: 2110
2017-05-22 09:09 117.29KB Świadectwo zdrowia na mleko i produkty mleczne wysyłane do Chińskiej Republiki Ludowej 117.29KB
pdf Załącznik do Świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej
ilość pobrań: 656
2019-04-17 09:06 491.36KB Załącznik do Świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej 491.36KB
kategoria: Chiny - wymagania weterynaryjne [74]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip GB 2761-2017 Najwyższe dopuszczalne poziomy mykotoksyn w żywności
ilość pobrań: 8
2022-09-20 18:11 1.1MB GB 2761-2017 Najwyższe dopuszczalne poziomy mykotoksyn w żywności 1.1MB
zip GB 20941-2016 Praktyka higieniczna stosowana przy produktach wodnych
ilość pobrań: 4
2022-09-20 12:46 755.79KB GB 20941-2016 Praktyka higieniczna stosowana przy produktach wodnych 755.79KB
zip GB 10136-2015 Produkty wodne pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 3
2022-09-15 12:52 606KB GB 10136-2015 Produkty wodne pochodzenia zwierzęcego 606KB
zip GB 2733-2015 Świeże, mrożone produkty wodne pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 4
2022-09-14 12:58 711.33KB GB 2733-2015 Świeże, mrożone produkty wodne pochodzenia zwierzęcego 711.33KB
zip GB 10133-2014 Przyprawy z produktów wodnych
ilość pobrań: 3
2022-09-14 12:54 776.88KB GB 10133-2014 Przyprawy z produktów wodnych 776.88KB
zip GB 19643-2016 Algi i produkty z alg
ilość pobrań: 2
2022-09-14 12:51 525.66KB GB 19643-2016 Algi i produkty z alg 525.66KB
zip GB 31602-2015 Suszone strzykwy
ilość pobrań: 2
2022-09-14 12:47 663.16KB GB 31602-2015 Suszone strzykwy 663.16KB
zip GB 29921-2021 Limity mikroorganizmów patogennych w pakowanej żywności
ilość pobrań: 5
2022-09-14 12:42 854.14KB GB 29921-2021 Limity mikroorganizmów patogennych w pakowanej żywności 854.14KB
zip Przepisy dotyczące wdrażania ustawy o bezpieczeństwie żywności Chińskiej Republiki Ludowej
ilość pobrań: 9
2022-09-14 12:35 612.78KB Przepisy dotyczące wdrażania ustawy o bezpieczeństwie żywności Chińskiej Republiki Ludowej 612.78KB
zip Szczegółowe zasady zatwierdzania i badania produkcji mleka modyfikowanego w proszku dla niemowląt i młodszych dzieci
ilość pobrań: 4
2022-09-08 12:45 712.9KB Szczegółowe zasady zatwierdzania i badania produkcji mleka modyfikowanego w proszku dla niemowląt i młodszych dzieci 712.9KB
zip GB 2762-2017 Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności
ilość pobrań: 46
2022-08-31 11:13 909.71KB GB 2762-2017 Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w żywności 909.71KB
7z Instrukcja obsługi systemu CIFER Single Window
ilość pobrań: 87
2022-08-31 11:08 3.77MB Instrukcja obsługi systemu CIFER Single Window 3.77MB
zip GB 14881-2013 Ogólna praktyka higieniczna w produkcji żywności
ilość pobrań: 71
2022-08-26 13:29 435.64KB GB 14881-2013 Ogólna praktyka higieniczna w produkcji żywności 435.64KB
pdf GB 25596-2010_Ogólne wytyczne dotyczące preparatów spożywczych do specjalnych celów medycznych dla niemowląt (FSMP)
ilość pobrań: 18
2022-08-24 12:55 352.68KB GB 25596-2010_Ogólne wytyczne dotyczące preparatów spożywczych do specjalnych celów medycznych dla niemowląt (FSMP) 352.68KB
zip Wytyczne COVID-19 dla przedsiębiorstw
ilość pobrań: 129
2022-08-26 14:26 290.62KB Wytyczne COVID-19 dla przedsiębiorstw 290.62KB
docx Zarządzenie GACC nr 249: „Zasady zarządzania bezpieczeństwem importu i eksportu żywności Chińskiej Republiki Ludowej”
ilość pobrań: 380
2021-11-22 15:11 34.08KB Zarządzenie GACC nr 249: „Zasady zarządzania bezpieczeństwem importu i eksportu żywności Chińskiej Republiki Ludowej” 34.08KB
docx Zarządzenie GACC nr 248: „Zarządzenie Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zasad rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkcyjnych żywności importowanej oraz zarządzania tymże”
ilość pobrań: 357
2021-11-22 15:10 21.63KB Zarządzenie GACC nr 248: „Zarządzenie Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zasad rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkcyjnych żywności importowanej oraz zarządzania tymże” 21.63KB
pdf Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej nr 250 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie listy leków i innych substancji zabronionych do stosowania u zwierząt (tłumaczenie wykonane przez Polską Izbę Mleka w ramach zadania „Tłumaczenia na potrzeby branży mleczarskiej” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka)
ilość pobrań: 202
2020-12-22 09:59 233.79KB Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej nr 250 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie listy leków i innych substancji zabronionych do stosowania u zwierząt (tłumaczenie wykonane przez Polską Izbę Mleka w ramach zadania „Tłumaczenia na potrzeby branży mleczarskiej” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka) 233.79KB
pdf Tymczasowa norma dla permeatu mlecznego w proszku
ilość pobrań: 966
2020-06-08 13:29 168.08KB Tymczasowa norma dla permeatu mlecznego w proszku 168.08KB
zip GB/T 27341-2009 HACCP - Ogólne wymagania dla zakładów przetwórstwa spożywczego
ilość pobrań: 1440
2022-08-26 13:39 743.3KB GB/T 27341-2009 HACCP - Ogólne wymagania dla zakładów przetwórstwa spożywczego 743.3KB
docx GB 12694-2016 Standardy higieny w odniesieniu do uboju i przetwórstwa bydła, trzody chlewnej i drobiu
ilość pobrań: 799
2022-08-26 14:32 28.82KB GB 12694-2016 Standardy higieny w odniesieniu do uboju i przetwórstwa bydła, trzody chlewnej i drobiu 28.82KB
zip GB 5749-2006 Standardy jakości wody pitnej
ilość pobrań: 1046
2022-08-26 13:44 666.52KB GB 5749-2006 Standardy jakości wody pitnej 666.52KB
pdf Dokument samokontroli EN
ilość pobrań: 958
2019-09-11 12:43 365.87KB Dokument samokontroli EN 365.87KB
pdf Dokument samokontroli PL
ilość pobrań: 899
2019-09-11 12:42 402.69KB Dokument samokontroli PL 402.69KB
pdf Chiński protokół drobiowy en
ilość pobrań: 1147
2018-07-20 14:52 5.37MB Chiński protokół drobiowy en 5.37MB
pdf Zasady prowadzenia inspekcji i kwarantanny importowanych produktów mięsnych
ilość pobrań: 719
2017-05-22 11:48 82.18KB Zasady prowadzenia inspekcji i kwarantanny importowanych produktów mięsnych 82.18KB
pdf Ustawa ChRL o inspekcji produktów importowanych i eksportowanych
ilość pobrań: 616
2017-05-22 11:47 69.76KB Ustawa ChRL o inspekcji produktów importowanych i eksportowanych 69.76KB
pdf Ustawa ChRL o inspekcji i kwarantannie importowanych i eksportowanych zwierząt i roślin
ilość pobrań: 521
2017-05-22 11:46 101.14KB Ustawa ChRL o inspekcji i kwarantannie importowanych i eksportowanych zwierząt i roślin 101.14KB
pdf Szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania słabymi wynikami towarów importowanych
ilość pobrań: 421
2017-05-22 11:45 136.14KB Szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania słabymi wynikami towarów importowanych 136.14KB
pdf Środek administracyjny - zakres kontroli kwarantanny - nadzoru nad importem - eksp przetw mlecz
ilość pobrań: 832
2017-05-22 11:42 473.74KB Środek administracyjny - zakres kontroli kwarantanny - nadzoru nad importem - eksp przetw mlecz 473.74KB
rtf Schemat procedury zatwierdzania zakładu zainteresowanego wysyłką mięsa drobiowego lub wieprzowego i ich produktów na rynek chiński
ilość pobrań: 1041
2017-05-22 11:40 9.46KB Schemat procedury zatwierdzania zakładu zainteresowanego wysyłką mięsa drobiowego lub wieprzowego i ich produktów na rynek chiński 9.46KB
pdf Rozporządzenie w sprawie rejestracji obcych zakładów zamierzających eksportować produkty spożywcze do Chin
ilość pobrań: 823
2017-05-22 11:36 62.11KB Rozporządzenie w sprawie rejestracji obcych zakładów zamierzających eksportować produkty spożywcze do Chin 62.11KB
pdf Protokół mleko ostateczny pl
ilość pobrań: 800
2017-05-22 11:35 403.02KB Protokół mleko ostateczny pl 403.02KB
zip Procedura nabywania uprawnień eksportowych przez zakłady sektora mleczarskiego
ilość pobrań: 1099
2021-04-09 12:38 1.87MB Procedura nabywania uprawnień eksportowych przez zakłady sektora mleczarskiego 1.87MB
pdf Procedura - łapy PL-EN 18.04.2013
ilość pobrań: 1067
2017-05-22 11:32 1.45MB Procedura - łapy PL-EN 18.04.2013 1.45MB
pdf Procedura - lotki PL-EN 18.04.2013
ilość pobrań: 679
2017-05-22 11:31 1.47MB Procedura - lotki PL-EN 18.04.2013 1.47MB
pdf Porównanie z chinskimi praktykami i standardami wytwarzania produktów mlecznych UE-CN
ilość pobrań: 629
2017-05-22 11:30 350.68KB Porównanie z chinskimi praktykami i standardami wytwarzania produktów mlecznych UE-CN 350.68KB
pdf Ogłoszenie - sprawa wdrożenia środ nadzoru - zarzadz kontr - kwarantanny import - eksport przetw mlecz
ilość pobrań: 568
2017-05-22 11:43 256.76KB Ogłoszenie - sprawa wdrożenia środ nadzoru - zarzadz kontr - kwarantanny import - eksport przetw mlecz 256.76KB
zip GB 14882-94 Stężenia graniczne substancji promieniotwórczych w żywności
ilość pobrań: 720
2022-08-26 13:57 451.72KB GB 14882-94 Stężenia graniczne substancji promieniotwórczych w żywności 451.72KB
pdf Metoda prowadzenia kontroli jakości i kwarantanny wwozu i wywozu produktów mięsnych - CNCA
ilość pobrań: 562
2017-05-22 11:25 83.02KB Metoda prowadzenia kontroli jakości i kwarantanny wwozu i wywozu produktów mięsnych - CNCA 83.02KB
pdf GB12693-2010 - dobra praktyka produkcyjna produktów mlecznych
ilość pobrań: 1930
2017-05-22 11:22 147.32KB GB12693-2010 - dobra praktyka produkcyjna produktów mlecznych 147.32KB
pdf GB 23790-2010 Dobra Praktyka Produkcyjna dla Preparatów Mlecznych w Proszku Przeznaczonych dla Niemowląt i Małych Dzieci
ilość pobrań: 1007
2017-05-22 11:21 246.62KB GB 23790-2010 Dobra Praktyka Produkcyjna dla Preparatów Mlecznych w Proszku Przeznaczonych dla Niemowląt i Małych Dzieci 246.62KB
pdf GB31650-2019 - Dopuszczalne poziomy pozostałości leków (tłumaczenie wykonane przez Polską Izbę Mleka w ramach zadania „Tłumaczenia na potrzeby branży mleczarskiej” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka)
ilość pobrań: 3504
2020-12-22 09:55 1.17MB GB31650-2019 - Dopuszczalne poziomy pozostałości leków (tłumaczenie wykonane przez Polską Izbę Mleka w ramach zadania „Tłumaczenia na potrzeby branży mleczarskiej” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka) 1.17MB
pdf Chiński protokół wieprzowina pl
ilość pobrań: 706
2017-05-22 11:17 1.51MB Chiński protokół wieprzowina pl 1.51MB
pdf Chiński protokół drobiowy pl
ilość pobrań: 2794
2018-07-20 14:50 6.29MB Chiński protokół drobiowy pl 6.29MB
pdf Załącznik do procedury ULW Chiny
ilość pobrań: 912
2017-05-22 09:58 36.02KB Załącznik do procedury ULW Chiny 36.02KB
pdf Wniosek chiński dla zakładów mięsnych
ilość pobrań: 1695
2017-05-22 09:58 439.48KB Wniosek chiński dla zakładów mięsnych 439.48KB
pdf Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie żywności
ilość pobrań: 878
2017-05-22 09:57 406.06KB Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie żywności 406.06KB
pdf Procedura przekazywania aktualizacji ULW - mięso wieprzowe drobiowe jelita Chiny
ilość pobrań: 658
2017-05-22 09:55 1.09MB Procedura przekazywania aktualizacji ULW - mięso wieprzowe drobiowe jelita Chiny 1.09MB
doc GB 28050-2011 Ogólne zasady znakowania wartością odżywczą żywności paczkowanej
ilość pobrań: 804
2022-08-26 14:37 270KB GB 28050-2011 Ogólne zasady znakowania wartością odżywczą żywności paczkowanej 270KB
pdf Informacja dla producentów i eksporterów o konieczności dokonania rejestracji w chińskim systemie celnym
ilość pobrań: 1291
2020-09-22 11:23 80.54KB Informacja dla producentów i eksporterów o konieczności dokonania rejestracji w chińskim systemie celnym 80.54KB
pdf CN2016 MoU drób 20.06.2016 EN
ilość pobrań: 550
2017-05-22 09:50 135.17KB CN2016 MoU drób 20.06.2016 EN 135.17KB
doc GB10767-2010 preparaty do dalszego żywienia niemowląt i dzieci młodszych PL
ilość pobrań: 515
2017-05-22 09:47 225KB GB10767-2010 preparaty do dalszego żywienia niemowląt i dzieci młodszych PL 225KB
doc GB10765-2010 Preparaty do początkowego żywnienia niemowląt
ilość pobrań: 648
2017-05-22 09:46 358.5KB GB10765-2010 Preparaty do początkowego żywnienia niemowląt 358.5KB
doc GB 7718-2011 Ogólna norma dotycząca etykietowania żywności paczkowanej
ilość pobrań: 812
2022-08-26 14:40 169KB GB 7718-2011 Ogólna norma dotycząca etykietowania żywności paczkowanej 169KB
docx GB 13432-2013 Znakowanie paczkowanych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia
ilość pobrań: 589
2017-05-22 09:45 51.8KB GB 13432-2013 Znakowanie paczkowanych produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia 51.8KB
pdf GB 2760 2014 załącznik D dodatki do żywności
ilość pobrań: 702
2017-05-22 09:44 205.22KB GB 2760 2014 załącznik D dodatki do żywności 205.22KB
pdf 06-GB13102-2010 Evaporated Milk sweetened condensed and formulated
ilość pobrań: 676
2017-05-22 09:42 246.2KB 06-GB13102-2010 Evaporated Milk sweetened condensed and formulated 246.2KB
pdf 05-GB19302-2010 Fermented Milk
ilość pobrań: 602
2017-05-22 09:41 291.44KB 05-GB19302-2010 Fermented Milk 291.44KB
pdf 04-GB25191-2010 Modified Milk
ilość pobrań: 542
2017-05-22 09:41 180.27KB 04-GB25191-2010 Modified Milk 180.27KB
pdf 03-GB25190-2010 Sterilized Milk
ilość pobrań: 752
2017-05-22 09:41 266.78KB 03-GB25190-2010 Sterilized Milk 266.78KB
pdf 02-GB19645-2010 Pasteurized Milk
ilość pobrań: 632
2017-05-22 09:40 310.68KB 02-GB19645-2010 Pasteurized Milk 310.68KB
pdf 01-GB19301-2010 Raw Milk
ilość pobrań: 766
2017-05-22 09:40 193.22KB 01-GB19301-2010 Raw Milk 193.22KB
docx Zał.1 do wytycznych - drób hodowlany, jaja wylegowe, pisklęta 1-dniowe
ilość pobrań: 577
2017-05-22 09:35 13.81KB Zał.1 do wytycznych - drób hodowlany, jaja wylegowe, pisklęta 1-dniowe 13.81KB
pdf Wytyczne dotyczące projektu, opracowania, wystawiania i użytkowania ogólnych świadectw urzędowych
ilość pobrań: 650
2017-05-22 09:34 150.74KB Wytyczne dotyczące projektu, opracowania, wystawiania i użytkowania ogólnych świadectw urzędowych 150.74KB
pdf Wytyczne dot. przygotowywania przesyłek drobiu hodowlanego, jaj wylęgowych i piskląt 1-dn.
ilość pobrań: 522
2017-05-22 09:33 1.54MB Wytyczne dot. przygotowywania przesyłek drobiu hodowlanego, jaj wylęgowych i piskląt 1-dn. 1.54MB
pdf Środki zarządzania dla urzedu rejestracji receptury mleka w proszku dla niemowląt i małych dzici
ilość pobrań: 502
2017-05-22 09:32 149.48KB Środki zarządzania dla urzedu rejestracji receptury mleka w proszku dla niemowląt i małych dzici 149.48KB
pdf Protokół jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe - PL
ilość pobrań: 423
2017-05-22 09:31 146.04KB Protokół jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe - PL 146.04KB
pdf Protokół jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe - EN
ilość pobrań: 387
2017-05-22 09:31 131.72KB Protokół jaja wylęgowe i pisklęta jednodniowe - EN 131.72KB
pdf Materiały i Wymagania Dokumentów Zgłoszeniowych Rejestracji Receptury Mleka w Proszku dla Niemowląt (Wersja próbna)
ilość pobrań: 537
2017-05-22 09:30 656.33KB Materiały i Wymagania Dokumentów Zgłoszeniowych Rejestracji Receptury Mleka w Proszku dla Niemowląt (Wersja próbna) 656.33KB
pdf Interpretacja Materiałów i Wymagań Dokumentów Zgłoszeniowych Rejestracji Receptury Mleka w Proszku dla Niemowląt (Wersja próbna) oraz Kluczowych punktów do Zakładowej Inspekcji
ilość pobrań: 514
2017-05-22 09:30 556.67KB Interpretacja Materiałów i Wymagań Dokumentów Zgłoszeniowych Rejestracji Receptury Mleka w Proszku dla Niemowląt (Wersja próbna) oraz Kluczowych punktów do Zakładowej Inspekcji 556.67KB
pdf GB 25192-2010 ser topiony
ilość pobrań: 577
2017-05-22 09:25 548.34KB GB 25192-2010 ser topiony 548.34KB
pdf GB 5420-2010 ser
ilość pobrań: 793
2017-05-22 09:24 455.67KB GB 5420-2010 ser 455.67KB
pdf CN2016 MoU drób 20.06.2016 PL
ilość pobrań: 941
2017-05-22 09:23 132.81KB CN2016 MoU drób 20.06.2016 PL 132.81KB
2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska