Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski
Drukuj grafikę : tak / nie

Psy, koty, fretki (przemieszczanie niehandlowe - podróż z właścicielem)

Muszą posiadać:Plakat informacyjny

1. Prawidłowe oznakowanie.

2. Ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w ustalonych odstępach (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia zwierzęcia nie może być wcześniejsza niż data oznakowania zwierzęcia. Dopuszczalny jest ten sam dzień. 

Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej

UWAGA !

W przypadku zwierząt przemieszczanych z niektórych państw trzecich (np. Ukraina, Turcja, Gruzja, Izrael, Egipt,  Korea, Kazachstan i INNE - NIEWYMIENIONE na liście KE) skuteczność szczepienia musi być potwierdzona badaniem poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Badanie NIE jest wymagane jeżeli:

  1. psy, koty i fretki przywożone są do Polski z państwa ujętego na liście załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013;
  2. poprzednie badanie było prawidłowe, a zwierzę (pies, kot lub fretka) zostało ponownie zaszczepione (dawka przypominająca) przed upływem ważności poprzedniego szczepienia;
  3. dotyczy zwierzęcia (psa, kota lub fretki), które wraca do UE z unijnym paszportem, potwierdzającym w odpowiedniej sekcji dokumentu prawidłowy wynik badania wykonanego przed opuszczeniem UE przez zwierzę.

3. Odpowiednie dokumenty:

  1. Pisemna deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej (przemieszczanie zwierzęcia musi wynikać z przemieszczania jego właściciela - do +/-5 dni) o niehandlowym charakterze podróży, której wzór określono w Części 3 załącznika IV rozporządzenia (EU) nr 577/2013. W dokumencie (świadectwie zdrowia) do pobrania ze strony GIW deklaracja umieszczona jest na ostatniej stronie.
  2. ŚWIADECTWO ZDROWIA, którego aktualny wzór określono w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2019/1293  zmieniającym część 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013

Dopuszcza się przywóz zwierząt (psów, kotów i fretek) bez świadectwa zdrowia, jeżeli zwierzęciu towarzyszy dokument:

Paszport wydany w państwie trzecim nie uprawnia do wjazdu na terytorium UE. Niezbędne jest świadectwo zdrowia, zgodne z unijnym wzorem.

kategoria: Przewodnik dotyczący przemieszczania psów, kotów i fretek [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf PL
ilość pobrań: 25902
2019-10-31 17:17 691.28KB PL 691.28KB

 

UWAGA! W przypadku przywozu psów i kotów z MALEZJI oraz kotów z AUSTRALII dodatkowo obowiązuje DECYZJA KOMISJI z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii. Należy spełnić dodatkowe wymagania określone w ww. akcie prawnym.

 

Przywóz psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż pięć sztuk 

Przemieszczanie niehandlowe zwierząt w liczbie większej niż 5 sztuk jest możliwe, jeżeli:

W pozostałych przypadkach przywozu zwierząt w liczbie większej niż 5 sztuk stosowane są zasady dotyczące komercyjnego przywozu zwierząt do UE
(więcej informacji o komercyjnym przywozie zwierząt  do UE czytaj tutaj).

Wysłanie psa, kota lub fretki - podróż bez właściciela

Jeżeli przywóz dotyczy psów, kotów lub fretek podróżujących bez właściciela lub osoby upowaznionej, wówczas stosowane są zasady dotyczące komercyjnego przywozu zwierząt do UE (więcej informacji o komercyjnym przywozie zwierząt  do UE czytaj tutaj.)

Wykaz przejść granicznych i sankcje

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska