do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje
Drukuj grafikę : tak / nie

Brexit - ważne informacje

Informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

 

Informacje organów UE dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa które stanie się „państwem trzecim”.

W dn. 29 października 2019 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o przedłużeniu okresu, w którym trwają przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Okres ten, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej (UE) 2019/1810 przyjętą w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 29 października 2019 r. przedłużającą okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE przedłużono do 31 stycznia 2020 r., aby zapewnić więcej czasu na ratyfikowanie umowy o wystąpieniu.

Zgodnie z informacją opublikowaną na portalu www.brexit.gov.pl od dnia 1 lutego 2020 roku będzie obowiązywał tzw. „okres przejściowy”, który trwać będzie do końca grudnia 2020 roku. W tym czasie wszystkie zasady dotyczące relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią pozostają w niezmienionej formie. Zgodnie z założeniem podczas obowiązywania okresu przejściowego Wielka Brytania nadal będzie traktowana jak państwo członkowskie z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym.

Należy pamiętać, że przygotowanie do wystąpienia leży nie tylko w gestii unijnych i krajowych władz, lecz dotyczy również podmiotów prywatnych.

Ze względu na liczne wątpliwości, w szczególności w odniesieniu do ustalenia ewentualnej umowy wyjścia, przypomina się podmiotom o prawnych konsekwencjach, które powinny być wzięte pod uwagę po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym - BREXIT - okres przejściowy

Przywóz żywności na własny użytek

Import zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej Brytanii do UE

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Ważne informacje dotyczące BREXITu

kategoria: Broszury informacyjne nt. procedur obowiązujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w scenariuszu bezumownego brexitu [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Brexit - kontrole na granicy francuskiej 2019-10-23 13:41 624.89KB pobierz plik: Brexit - kontrole na granicy francuskiej
pdf Brexit - Przedsiebiorcy 2019-10-11 15:38 152.69KB pobierz plik: Brexit - Przedsiebiorcy
pdf Brexit - Import 2019-10-11 15:37 232.68KB pobierz plik: Brexit - Import
pdf Brexit - Export 2019-10-11 15:37 219.16KB pobierz plik: Brexit - Export