do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje
Drukuj grafikę : tak / nie

Brexit - ważne informacje

Informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

 

Informacje organów UE dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że jeśli ratyfikowana umowa wyjścia nie ustali innej daty, całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestaje obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, od 30 marca 2019 r., od godz. 00:00 (czasu środkowoeuropejskiego) („data wystąpienia”). Zjednoczone Królestwo stanie się wówczas „państwem trzecim”.

Rada Europejska w dniu 21 marca 2019 r. podjęła decyzję o przedłużeniu negocjacji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Zgodnie z powyższą decyzją negocjacje potrwają do 22 maja 2019 r., pod warunkiem, że umowa o wystąpieniu zostanie zaakceptowana przez Izbę Gmin do 29 marca 2019 r.
W przypadku, jeśli umowa o wystąpieniu nie zostanie przegłosowana w tym terminie negocjacje zostaną przedłużone do 12 kwietnia 2019 r. Wówczas wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mogłoby nastąpić bez porozumienia. Zjednoczone Królestwo stałoby się „państwem trzecim”, w związku z czym całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestałoby obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa.

Rada Europejska w dniu 10 kwietnia 2019 r. podjęła decyzję o przedłużeniu negocjacji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Zgodnie z powyższą decyzją Wielkiej Brytanii pozostanie członkiem UE do 31 października 2019 r.

W przypadku, jeśli umowa o wystąpieniu zostanie zaakceptowana przez Izbę Gmin wcześniej i umowa wyjścia zostanie ratyfikowana przez UE-27, „brexit” nastąpi wcześniej, z okresem przejściowym.

W związku z tym wystąpienie powinno mieć miejsce pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacji lub w dniu 1 listopada 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Jednocześnie, jeżeli Wielka Brytania nadal będzie państwem członkowskim w dniach 23-26 maja 2019 r. i jeżeli nie ratyfikuje umowy o wystąpieniu do dnia 22 maja 2019 r., będzie miała obowiązek przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z prawem Unii. W przypadku gdy te wybory w Wielkiej Brytanii nie odbędą się, przedłużenie powinno wygasnąć z dniem 31 maja 2019 r.

Przygotowanie do wystąpienia leży nie tylko w gestii unijnych i krajowych władz, lecz dotyczy również podmiotów prywatnych.

Ze względu na liczne wątpliwości, w szczególności w odniesieniu do ustalenia ewentualnej umowy wyjścia, przypomina się podmiotom o prawnych konsekwencjach, które powinny być wzięte pod uwagę po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w następstwie BREXITu (po 31 października 2019 r.)

Przywóz żywności na własny użytek

Import zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej Brytanii do UE

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

kategoria: Komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca? 2018-09-17 15:44 179.83KB pobierz plik: Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

kategoria: Broszury informacyjne nt. procedur obowiązujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w scenariuszu bezumownego brexitu [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Brexit - Przedsiebiorcy 2019-10-11 15:38 152.69KB pobierz plik: Brexit - Przedsiebiorcy
pdf Brexit - Import 2019-10-11 15:37 232.68KB pobierz plik: Brexit - Import
pdf Brexit - Export 2019-10-11 15:37 219.16KB pobierz plik: Brexit - Export