Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/diagnostyka-laboratoryjna
Drukuj grafikę : tak / nie

Diagnostyka laboratoryjna

Krajowy system laboratoriów urzędowych

Wspólnotowe laboratoria referencyjne dla żywności, pasz oraz zdrowia zwierząt

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 zostały określone wspólnotowe laboratoria referencyjne dla żywności, pasz oraz zdrowia zwierząt. Odpowiadają one za współpracę z krajowymi laboratoriami referencyjnymi, zapewniając wsparcie naukowo-techniczne w zakresie wykonywanych badań oraz przekazywania szczegółowych danych dotyczących metod analitycznych. Informacje Komisji Europejskiej o wspólnotowych laboratoriach referencyjnych dostępne są tutaj

Procedura zatwierdzenia laboratoriów

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Diagnostyka in vitro

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska