Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-stwierdzeniu-49.-w-2020-r.-siedemnastego-w-II-polroczu-2020-r.-ogniska-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-u-drobiu/idn:1567
Drukuj grafikę : tak / nie

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 49. w 2020 r. (siedemnastego w II półroczu 2020 r.) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 49. w 2020 r. (siedemnastego w II półroczu 2020 r.) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikaty 2020-12-23

W dniu 23.12.2020. w godzinach popołudniowych Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z PIWet-PIB Puławy dodatnie wyniki badań laboratoryjnych, na podstawie których stwierdzono 49. w 2020 r. i siedemnaste w  II półroczu br. ognisko HPAI w gospodarstwie utrzymującym 600 gęsi rzeźnych.

Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Reklin, w gminie Siedlec, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie, a zarazem w obszarze zapowietrzonym ustanowionym wokół ogniska nr 40 (ósme w II półroczu).

Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną  po otrzymaniu w dn. 21.12.2020. informacji o zwiększonej śmiertelności drobiu.

W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Informacje na temat grypy ptaków (AI) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wszystkie Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska