Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Apel-o-nieorganizowanie-prywatnych-zbiorek-oraz-wysylek-weterynaryjnych-produktow-leczniczych-na-terytorium-Ukrainy/idn:2013
Drukuj grafikę : tak / nie

Apel o nieorganizowanie prywatnych zbiórek oraz wysyłek weterynaryjnych produktów leczniczych na terytorium Ukrainy.

Apel o nieorganizowanie prywatnych zbiórek oraz wysyłek weterynaryjnych produktów leczniczych na terytorium Ukrainy.

Aktualności 2022-03-15

Główny Lekarz Weterynarii apeluje o rezygnację z organizowania indywidualnych (prywatnych) zbiórek oraz samodzielnych wysyłek weterynaryjnych produktów leczniczych na terytorium Ukrainy.

Pomimo że działania te są oznaką solidarności naszego społeczeństwa z narodem ukraińskim, to biorąc pod uwagę specyfikę przechowywania oraz transportu weterynaryjnych produktów leczniczych, a także potrzebę skoordynowania ich dostaw z właściwymi władzami Ukrainy, apeluje się o powstrzymanie się od organizowania takich zbiórek.

Weterynaryjne produkty lecznicze w celu zachowania skuteczności i bezpieczeństwa ich działania powinny być przechowywane oraz transportowane w warunkach określonych w Charakterystyce Weterynaryjnego Produktu Leczniczego, wyłącznie przez podmioty posiadające uprawnienia oraz przystosowane do tego rodzaju działalności.

Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych, w przypadku których nie zostały zachowane właściwe warunki transportu i przechowywania w szczególności dostarczonych osobom nieposiadającym kwalifikacji  do ich zastosowania, może zagrażać zdrowiu i życiu leczonych zwierząt.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska