do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus
Drukuj grafikę : tak / nie

Koronawirus

Wytyczne dotyczące branży spożywczej na wypadek wystąpienia/podejrzenia COVID-19 w zakładzie

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Dokument z dnia 25 maja 2020 r.

Pytania i odpowiedzi KE - COVID-19 i zwierzęta

Dokument Komisji Europejskiej na temat zwierząt hodowlanych i towarzyszących w kontekście COVID-19. Aktualnie dostępna wersja z 18 maja 2020 r. Tekst w języku angielskim.

Aktualizacja informacji dotyczących koronawirusa i żywności na stronach GIS

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa - tekst z 28 kwietnia 2020 r, aktualizacja tekstu 11 maja 2020 r.

Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dotyczące środków dezynfekcyjnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, udostępnił opinię dotyczącą stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania wirusa SARS-CoV-2

Zagrożenie COVID-19 - informacja dla rolników, plantatorów

W zalecenach przygotowanych przez GIS, znajdziemy m.in. informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów. 

Pytania i odpowiedzi KE - COVID i żywność

Dokument Komisji Europejskiej - aktualnie dostępna (8 kwietnia 2020 r.) wersja angielska. Dostępne jest tłumaczenie dokumentu na język polski.

Bezpieczeństwo żywności i COVID - wytyczne WHO dla producentów żywności

Dokument dostępny na stronach WHO - wersja z 7 kwietnia 2020 r.

Kwarantanna - informacje dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi 

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa

 

Zwierzęta i koronawirus

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) - Pytania i odpowiedzi odnośnie choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19) - tłumaczenie

Zwierzęta domowe i lekarze weterynarii w obliczu epidemii COVID-19 - republikacja tekstu autorstwa lek. wet. Natalii Strokowskiej opublikowanego  na portalu WeterynariaNews.pl.

Zalecenia dla producentów żywności

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zalecenia dla pracowników urzędów

Instrukcja dla pracowników urzędów dotycząca zasad postepowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia nowym koronawirusem - instrukcja Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sprzedaż żywności na targowiskach - zalecenia GIS

Zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) w przypadku sprzedaży żywności na targowiskach i bazarach - zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Pytania i odpowiedzi

Czy koronawirus przenosi się za pomocą żywności?

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

Czy w związku z pandemią koronawirusa trzeba podejmować szczególne działania wobec zwierząt towarzyszących?

Główny Inspektorat Weterynarii monitoruje sytuację związaną z wirusem Covid-19. Aktualnie Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) nie wskazuje na potrzebę szczególnych działań wobec zwierząt towarzyszących: https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ (aktualizacja informacji 21 kwietnia 2020 r.) - Dostępne jest tłumaczenie tej strony zwierającej pytania i odpowiedzi odnośnie choroby wywołanej przez koronawirus 2019 (COVID-19).

Co można zrobić w przypadku posiadania zwierząt domowych? To, co w przypadku dłuższej nieobecności właściciela (np. urlop): pomoc sąsiedzka, rodzina. To samo będzie dotyczyć rolników mających zwierzęta hodowlane.

Eutanazja zwierząt z powodu kwarantanny właściciela nie wchodzi w grę.