Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zwierzeta
Drukuj grafikę : tak / nie

Zwierzęta i materiał biologiczny

UWAGA: Brak państwa w poniższym wykazie oznacza, że strona polska nie posiada uzgodnionych warunków wywozowych, dotyczących umieszczania określonych zwierząt lub produktów na rynku danego państwa. W takim przypadku można postąpić według uproszczonej procedury wywozowej, polegającej na:

Powyższe dokumenty należy przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii, który na ich podstawie może zweryfikować spełnienie wymogów zawartych w świadectwie oraz, w przypadku pozytywnej weryfikacji, wystawić świadectwo zdrowia urzędowo poświadczając zgodność partii towaru wysyłanego do danego państwa trzeciego z zawartymi w nim wymogami.

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska