Kazachstan

Od dnia 1 czerwca 2011 r. przy eksporcie do Republiki Kazachstanu należy korzystać ze świadectw specjalnie zabezpieczonych, wymienionych w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWue-0201-1/11 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wydawania, odbioru, ewidencjonowania i przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do państw Unii Celnej.

kategoria: Kazachstan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza - wymagania weterynaryjne [20]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 485
2018-09-13 14:03 55.81KB Decyzja nr 67 regulamin techniczny UC mleko 55.81KB
pdf Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso
ilość pobrań: 499
2018-09-13 14:03 298.99KB Decyzja nr 68 regulamin techniczny UC mięso 298.99KB
pdf Decyzja nr 810
ilość pobrań: 495
2018-09-13 14:03 28.16KB Decyzja nr 810 28.16KB
pdf Decyzja nr 810 zalacznik
ilość pobrań: 461
2018-09-13 14:03 31.74KB Decyzja nr 810 zalacznik 31.74KB
pdf Decyzja nr 830
ilość pobrań: 415
2018-09-13 14:03 22.11KB Decyzja nr 830 22.11KB
pdf Decyzja nr 835
ilość pobrań: 455
2018-09-13 14:03 38.91KB Decyzja nr 835 38.91KB
pdf Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Kazachstanu
ilość pobrań: 955
2018-09-19 14:07 280.37KB Informacja nt. eksportowych świadectw zdrowia do Republiki Kazachstanu 280.37KB
doc Kontrola granice Unii Celnej
ilość pobrań: 908
2017-06-29 15:26 283KB Kontrola granice Unii Celnej 283KB
pdf Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji
ilość pobrań: 367
2017-06-29 15:27 24.91KB Postanowienie nr 721 o zast międzynar standardów zaleceń i instrukcji 24.91KB
pdf Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych
ilość pobrań: 371
2017-06-29 15:28 36.38KB Postanowienie nr 726 o przedsięwzięciach weterynaryjnych 36.38KB
pdf Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014
ilość pobrań: 415
2017-06-29 15:31 1.25MB Regulamin techniczny bezpieczeństwo opakowań ważny na dzień 3.02.2014 1.25MB
pdf Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014
ilość pobrań: 387
2017-06-29 15:33 643KB Regulamin techniczny oznakowanie produktów ważny na dzień 3.02.2014 643KB
pdf Regulamin Techniczny UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013
ilość pobrań: 399
2017-06-29 15:30 289.77KB Regulamin Techniczny UC bezp prod spożywczych obowiązujący od 1.07.2013 289.77KB
pdf Regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 401
2017-06-29 15:33 268.7KB Regulamin techniczny UC mleko 268.7KB
pdf Wymagania weterynaryjne UC kody celne
ilość pobrań: 575
2017-06-29 15:34 205.97KB Wymagania weterynaryjne UC kody celne 205.97KB
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia
ilość pobrań: 1092
2017-06-29 15:35 141.5KB Wymagania weterynaryjne zał nr 1 paszport dla zwierzęcia 141.5KB
doc Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia
ilość pobrań: 965
2017-06-29 15:36 37.5KB Wymagania weterynaryjne zał nr 2 wypełnianie paszportu dla zwierzęcia 37.5KB
doc Wymagania weterynaryjne ze zmianami
ilość pobrań: 809
2017-06-29 15:36 766.5KB Wymagania weterynaryjne ze zmianami 766.5KB
zip Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12
ilość pobrań: 367
2017-06-29 15:37 729.7KB Wymogi dotyczące produktów spożywczych ost 18.01.12 729.7KB
pdf Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko
ilość pobrań: 378
2017-06-29 15:38 425.36KB Załącznik 1 regulamin techniczny UC mleko 425.36KB
kategoria: Kazachstan - Euroazjatycka Unia Gospodarcza - wymagania weterynaryjne KZ [15]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Mięso świeże, wyroby i produkty z mięsa oraz produkty jajczarske - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog.
ilość pobrań: 728
2017-06-30 08:35 62.87KB Mięso świeże, wyroby i produkty z mięsa oraz produkty jajczarske - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog. 62.87KB
zip Mleko i prod. mleczne - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog.
ilość pobrań: 607
2017-06-30 08:35 24.5KB Mleko i prod. mleczne - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog. 24.5KB
zip Prod. dzieci w okresie przedszkol-szkol. - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykol.
ilość pobrań: 336
2017-06-30 08:35 287.66KB Prod. dzieci w okresie przedszkol-szkol. - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykol. 287.66KB
zip Prod. dzieci w okresie wczesnodzieciecym - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykol.
ilość pobrań: 322
2017-06-30 08:35 101.64KB Prod. dzieci w okresie wczesnodzieciecym - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykol. 101.64KB
zip Rozp. Min. Zdr. Kazachstanu z dn. 11 lipca 2003r nr 447 o zatw. przep. i norm sanit.
ilość pobrań: 405
2017-06-30 08:34 52.19KB Rozp. Min. Zdr. Kazachstanu z dn. 11 lipca 2003r nr 447 o zatw. przep. i norm sanit. 52.19KB
zip Ryby i prod. rybołówstwa - kazachskie wymag.-mikrob-chem-toksykolog
ilość pobrań: 363
2017-06-30 08:34 29.72KB Ryby i prod. rybołówstwa - kazachskie wymag.-mikrob-chem-toksykolog 29.72KB
zip Tłuszcze roślinne i pochodz. zw. - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog
ilość pobrań: 334
2017-06-30 08:34 22.58KB Tłuszcze roślinne i pochodz. zw. - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog 22.58KB
zip Wsk. mikrob-bezp. (sterylność przemysłowa) konserw
ilość pobrań: 296
2017-06-30 08:32 10.74KB Wsk. mikrob-bezp. (sterylność przemysłowa) konserw 10.74KB
zip Wsk.parazyt-bezp. ryb, raków, mięczakow i produktów z nich
ilość pobrań: 335
2017-06-30 08:32 24.52KB Wsk.parazyt-bezp. ryb, raków, mięczakow i produktów z nich 24.52KB
pdf Wymagania
ilość pobrań: 706
2017-06-30 08:26 60.09KB Wymagania 60.09KB
pdf Wymaganie weterynaryjne dla mięsa drobiowego przy eksporcie do Kazachstanu
ilość pobrań: 685
2017-06-30 08:30 65.39KB Wymaganie weterynaryjne dla mięsa drobiowego przy eksporcie do Kazachstanu 65.39KB
pdf Wymaganie weterynaryjne dla mleka i jego produktów przy eksporcie do Kazachstanu
ilość pobrań: 503
2017-06-30 08:31 55.64KB Wymaganie weterynaryjne dla mleka i jego produktów przy eksporcie do Kazachstanu 55.64KB
pdf Wymaganie weterynaryjne dla mleka i jego produktów przy eksporcie do Kazachstanu
ilość pobrań: 591
2017-06-30 08:36 55.64KB Wymaganie weterynaryjne dla mleka i jego produktów przy eksporcie do Kazachstanu 55.64KB
pdf Wymaganie weterynaryjne dla-mięsa końskiego przy eksporcie do Kazachstanu
ilość pobrań: 478
2017-06-30 08:30 68.05KB Wymaganie weterynaryjne dla-mięsa końskiego przy eksporcie do Kazachstanu 68.05KB
zip Ziarna, rośliny strączkowe, kasze - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog.
ilość pobrań: 298
2017-06-30 08:32 19.32KB Ziarna, rośliny strączkowe, kasze - kazachskie wymag. mikrob-chem-toksykolog. 19.32KB

 

do góry