Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne
Drukuj grafikę : tak / nie

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 576/2013 szczepionka przeciwko wściekliźnie musi:

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

 Informacje dotyczące badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania dostępne są tutaj.

 

W przypadku planowania podróży do poszczególnych państw członkowskich UE należy upewnić się, czy przepisy danego państwa zezwalają na przemieszczanie młodych zwierząt bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Informacja dostępna jest tutaj.

UWAGA!
Polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska