Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kroliki-domowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Króliki domowe

Przemieszczanie królików jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z  krajów trzecich na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy króliki towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za przesyłkę. Przesyłka nie może zawierać więcej niż pięć królików i jej przemieszczenie nie może mieć charakteru handlowego (króliki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie).

Wymogi zdrowotne

Króliki muszą spełniać wymogi zdrowotne określone w § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, tj.:

Świadectwo zdrowia

Proponowany wzór świadectwa zdrowia dostępny jest poniżej. Dopuszcza się stosowanie innych świadectw zdrowia, jeżeli ich treść potwierdzać będzie wymagania zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

kategoria: Przemieszczenia niehandlowe - proponowany wzór świadectwa zdrowia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Króliki domowe - świadectwo zdrowia
ilość pobrań: 3440
2017-09-05 08:17 166.29KB Króliki domowe - świadectwo zdrowia 166.29KB

Wykaz przejść granicznych i sankcje

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska