Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-w-roku-2015-przez-Glownego-Lekarza-Weterynarii/idn:112
Drukuj grafikę : tak / nie

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 przez Głównego Lekarza Weterynarii

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 przez Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikaty 2016-04-08

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 r.) Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w roku 2015 nie była rozpatrywana żadna petycja w Głównym Inspektoracie Weterynarii.