Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Wizyta-delegacji-rumunskiej-i-bulgarskiej-w-celu-omowienia-kwestii-dotyczacych-wystepowania-ASF-HPAI-i-zakazen-Salmonella/idn:1247
Drukuj grafikę : tak / nie

Wizyta delegacji rumuńskiej i bułgarskiej w celu omówienia kwestii dotyczących występowania ASF, HPAI i zakażeń Salmonella

Wizyta delegacji rumuńskiej i bułgarskiej w celu omówienia kwestii dotyczących występowania ASF, HPAI i zakażeń Salmonella

Aktualności 2020-02-27

W dniu 25 lutego 2020 r. z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii w siedzibie GIW odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb weterynaryjnych Bułgarii i Rumunii. Głównym tematem rozmów były zagadnienia związane z występowaniem ASF i HPAI w Europie. Strony są zgodne, że występowanie afrykańskiego pomoru świń w dużej mierze dotyka gospodarkę unijną i powoduje znaczne straty finansowe wielu państw członkowskich. Dyskutowano o wzajemnych doświadczeniach w zakresie zwalczania i kontroli tych chorób oraz współfinansowania powyższych działań ze środków UE.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska