Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Spotkanie-techniczne-z-delegacja-ukrainska-/idn:2052
Drukuj grafikę : tak / nie

Spotkanie techniczne z delegacją ukraińską

Spotkanie techniczne z delegacją ukraińską

Aktualności 2022-05-12

W dniu 11 maja 2022 r. odbyło się spotkanie robocze zastępców szefów służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy. W trakcie spotkania strony omówiły nowe zasady eksportu produktów wieprzowych poddanych obróbce termicznej w kontekście liberalizacji importu wprowadzonej przez stronę ukraińską na czas stanu wojennego. Przedyskutowano również warunki eksportu do Ukrainy zarodków bydła, a także perspektywy sfinalizowania uznania regionalizacji ASF dla Polski w tym wizyty inspektorów ukraińskich w Polsce.

Tematem rozmów były też kwestie dotyczące wprowadzonych przez stronę polską usprawnień w weterynaryjnej kontroli granicznej towarów z Ukrainy, a także możliwość wprowadzania dalszych ułatwień w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Spotaknie z UA

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska