Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Posiedzenie-Grupy-Roboczej-Glownych-Lekarzy-Weterynarii-panstw-czlonkowskich-UE-w-Brukseli-w-dniach-09-10.11.2022-r/idn:2158
Drukuj grafikę : tak / nie

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniach 09-10.11.2022 r.

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniach 09-10.11.2022 r.

Aktualności 2022-11-15

W dniach 09-10.11.2022 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE. W spotkaniu uczestniczył Główny Lekarz Weterynarii RP Paweł Niemczuk. Podczas posiedzenia Prezydencja Czech omówiła kwestionariusz przeprowadzony wśród państw członkowskich nt. Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, kontynuowano temat stosowania szczepień przeciwko HPAI, przedstawiciele delegacji czeskiej i francuskiej zaprezentowali ostatnie doświadczenia w tej kwestii. Istotną kwestią omawianą na spotkaniu było współfinansowanie programów dotyczących chorób zwierząt w ramach programu na rzecz jednolitego rynku (SMP) w państwach członkowskich. Dodatkowo, przedstawione zostały najnowsze opinie naukowe EFSA w sprawie dobrostanu świń w gospodarstwie oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska