Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Ostatnie-pozegnanie-dr.-hab.-Andrzeja-Rudego/idn:1481
Drukuj grafikę : tak / nie

Ostatnie pożegnanie dr. hab. Andrzeja Rudego

Ostatnie pożegnanie dr. hab. Andrzeja Rudego

Aktualności 2020-10-15

Szanowna Rodzino! Żałobni Słuchacze!

Dr hab. Andrzej Rudy urodził się 30 listopada 1946 w Zarzeczu na ziemi podkarpackiej, gdzie spędził dzieciństwo i lata szkolne, które przypadły na trudne czasy powojenne i odbudowy kraju. Szkołę Podstawową ukończył w Dębowcu, a w 1966 roku Liceum Ogólnokształcące w Jaśle i rozpoczął studia weterynaryjne w Wyższej Szkole Weterynaryjnej we Wrocławiu, które ukończył w 1972 uzyskując tytuł lekarza weterynarii.

Następnie od 5 kwietnia 1972 r. odbył staż w Brzegu Opolskim. Od 15 października 1972 r. pracował na stanowisku specjalisty medycznego profilaktyki i hodowli w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Brzegu Opolskim, a od 1 czerwca 1974 został powołany na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu. Po likwidacji powiatów został kierownikiem tamtejszego Oddziału Terenowego, podległego Wojewódzkiemu Zakładowi Weterynarii w Opolu. Od 1 czerwca 1975 r. do 11 stycznia 1998 r. pracował na stanowisku Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu, a od 11 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 1998 r. był Wicedyrektorem Departamentu Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 1999 r. pracował jako kierownik pracowni w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Opolu, następnie przeszedł do Gorzowskich Zakładów Farmaceutycznych jako przedstawiciel regionalny, gdzie był zatrudniony do 31 maja 2002 r. Jednocześnie od 1 października 1999 r. objął stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii i Administracji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 1 sierpnia 2002 r. został powołany na stanowisko Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii i na tym stanowisku pracował przez trzy lata, do 31 sierpnia 2005 r. 14 czerwca 1983 r. uzyskał tytuł dr n. wet., a 24 czerwca 1997 r. tytuł specjalisty z zakresu epizootiologii i administracji Weterynaryjnej.

W latach 1991 do 2001 pełnił funkcję Skarbnika Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, a w latach 2001 do 2005 Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 26 września 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był wzorem i autorytetem dla nas wszystkich, wspaniałym i zawsze życzliwym Kolegą. Wielu zawdzięcza mu pomoc w rozwiązywaniu trudnych zawodowych problemów. Wciąż zadziwiał swoją głęboką wiedzą i ciekawością naukowca oraz nieposkromioną chęcią podejmowania nowych wyzwań.

Spoczywaj w pokoju

Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka