Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Miedzynarodowe-Forum-Spoldzielczosci-Mleczarskiej/idn:1839
Drukuj grafikę : tak / nie

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Aktualności 2021-09-14

zd

8 i 9 września 2021 roku w Białymstoku odbyło się 18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. W tegorocznej edycji uczestniczyli: wiceminister rolnictwa Republiki Litewskiej Paulius Lukševičius, sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy - EDA Alexander Anton, sekretarz generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi Jukka Likitalo oraz zdalnie komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Polską stronę reprezentowali między innymi sekretarz stanu Ryszard Bartosik oraz Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Katarzyna Piskorz.

Podczas wystąpienia sekretarz stanu Ryszard Bartosik podkreślał, że polskie mleczarstwo to jedna z najważniejszych branż polskiego sektora rolno-spożywczego, która generuje ok. 13% przychodów z całokształtu działalności gospodarczej przemysłu spożywczego. Towarowa podaż mleka sytuuje Polskę w czołówce głównych producentów mleka i artykułów mlecznych w UE oraz wśród ważniejszych w skali światowej.

Przy okazji spotkania przedstawicielstw ministerstw Polski oraz Litwy odbyły się także rozmowy dwustronne z wiceministrem rolnictwa Republiki Litewskiej Pauliusem Lukševičiusem, na których omówiono kwestie polskiego Funduszu Promocji Mleka oraz współpracy z Litwą w obszarze zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Ministrowie potwierdzili wolę dalszej intensywnej współpracy Polski i Litwy w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miedzynarodowe-forum-spoldzielczosci-mleczarskiej

 zd