Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Kontynuacja-rozmow-ze-strona-niemiecka-ws.-ASF/idn:1483
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontynuacja rozmów ze stroną niemiecką ws. ASF

Kontynuacja rozmów ze stroną niemiecką ws. ASF

Aktualności 2020-10-16

Główny Lekarz Weterynarii, Bogdan Konopka, prowadził 15 października 2020 r. rozmowy w formie wideokonferencji z partnerami z RFN. Bogdanowi Konopce towarzyszył Zastępca GLW dr Mirosław Welz oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk. Ponadto ze strony polskiej w spotkaniu on-line uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Wojewódzcy Lekarze Weterynarii z Zielonej Góry i Szczecina. Ze strony niemieckiej dyskusji przewodniczył Główny Lekarz Weterynarii RFN dr Dietrich Rassow. W rozmowach ze strony niemieckiej wziął udział również przedstawiciel środowiska naukowego, a także przedstawiciel Ambasady RFN w Warszawie. Omówiona została sytuacja związana z występowaniem afrykańskiego pomoru świń po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące zarządzania tzw. białą strefą oraz ogrodzenia zabezpieczającego przed przemieszczaniem się dzików jako wektorów choroby. Podkreślono znaczenie ścisłej współpracy technicznej na szczeblu terenowym. Są zaplanowane kolejne spotkania celem dopracowania wspólnej strategii walki z wirusem ASF.