Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Konferencja-naukowo-dydaktyczna-nauka-w-praktyce-w-Pulawach/idn:1251
Drukuj grafikę : tak / nie

Konferencja naukowo-dydaktyczna nauka w praktyce w Puławach

Konferencja naukowo-dydaktyczna nauka w praktyce w Puławach

Aktualności 2020-03-02

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się 28 lutego 2020 r. konferencja naukowo-dydaktyczna - nauka w praktyce pod tytułem „Zasady bioasekuracji i dane epidemiologiczne w odniesieniu do ASF i grypy ptaków. ASF i grypa ptaków - występowanie, zwalczanie, zasady zabezpieczania stad hodowlanych”. Konferencja była adresowana dla szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencję otworzył Dyrektor PIW - PIB prof. Krzysztof Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, dr Bogdan Konopka w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarza Stanu Szymona Giżyńskiego, Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przywitał gości.

Bogdan Konopka wygłosił podczas spotkania dwa referaty: „Sytuacja epizootyczna w Polsce i administracyjne metody zwalczania ASF” i „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń.”

Pozostałe referaty wygłoszone podczas konferencji to:

„Afrykański pomór świń: badania naukowe - fakty i mity; epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych” - dr hab. Krzysztof Niemczuk - profesor Instytutu, dr hab. Grzegorz Woźniakowski - profesor Instytutu

„Grypa ptaków - aktualna sytuacja w Europie i Polsce oraz wybrane aspekty bioasekuracji” - dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor Instytutu.

Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii w Puławach była także okazją do spotkania i rozmowy z dyrektorem Instytutu, Krzysztofem Niemczukiem na temat bieżącej sytuacji PIW - PIB, grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń. Bogdan Konopka rozmawiał także z Katarzyną Szymanek, kierownikiem Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego PIW - PIB na temat możliwości współpracy Instytutu z Głównym Lekarzem Weterynarii w zakresie monitorowania stosowania antybiotyków u zwierząt w Polsce w świetle nowych wytycznych Rozporządzenia UE 2019/6 oraz walki z antybiotykoopornością.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwego Instytutu Badawczego w Puławach.

 

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska