Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/IW-SYSTEM-prace-trwaja/idn:1479
Drukuj grafikę : tak / nie

IW-SYSTEM - prace trwają!

IW-SYSTEM - prace trwają!

Aktualności 2020-10-14

Prace nad nowym systemem informatycznym Inspekcji Weterynaryjnej wchodzą na kolejny stopień zaawansowania. Na wszystkich spotkaniach, od strony informatycznej oraz systemowej Główny Inspektorat Weterynarii wspiera ekspert z Ministerstwa Cyfryzacji. Odbyły się już rozmowy z przedstawicielami Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w czasie których omówiono główne założenia systemu IW oraz systemu posiadanego przez KIL-W, ustalono także możliwość i jej zakres dotyczący wymiany danych między systemami. Dodatkowo przeprowadzono liczne spotkania z przedstawicielami branży informatycznej, farmaceutycznej oraz utylizacyjnej, których system będzie dotyczył. Kolejnym krokiem do stworzenia skoordynowanego systemu było spotkanie online Zastępcy GLW Katarzyny Piskorz z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Cyfryzacji, na którym rozmawiano o weterynaryjnych e-receptach oraz możliwości połączenia nowopowstającego systemu z już istniejącym systemem informatycznym Ministerstwa Zdrowia.