Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Calkowite-zniesienie-restrykcji-w-eksporcie-produktow-drobiowych-z-Polski-do-Republiki-Kuby/idn:2092
Drukuj grafikę : tak / nie

Całkowite zniesienie restrykcji w eksporcie produktów drobiowych z Polski do Republiki Kuby.

Całkowite zniesienie restrykcji w eksporcie produktów drobiowych z Polski do Republiki Kuby.

Aktualności 2022-07-12

W dniu 12 lipca br. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja o zniesieniu przez władze kubańskie z dniem 6 lipca br., zakazu eksportu mięsa drobiowego z całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona kubańska podkreśliła, że zniesienie ww. zakazu było możliwe dzięki spełnieniu przez Polskę w zadawalający sposób wszystkich procedur ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt w celu uwolnienia terytorium Polski od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska