Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/-Wojewodzcy-inspektorzy-weterynaryjni-ds.-nadzoru-farmaceutycznego-na-nardzie-w-GIW/idn:2056
Drukuj grafikę : tak / nie

Wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni ds. nadzoru farmaceutycznego na nardzie w GIW

Wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni ds. nadzoru farmaceutycznego na nardzie w GIW

Aktualności 2022-05-18

18 maja 2022 roku w Głównym Inspektoracie Weterynarii odbyła się narada wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych ds. nadzoru farmaceutycznego. W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Meyer Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji oraz pracownicy zespołu ds. farmacji weterynaryjnej.

Zastępca GLW Paweł Meyer

W trakcie spotkania skupiono się w dużej mierze na aktualnej sytuacji w zakresie prac legislacyjnych nad wdrożeniem aktów wykonawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE oraz realizacji przepisów ww. aktu prawnego. Omówiono również kwestie dotyczące pomocy humanitarnej dla służb weterynaryjnych Ukrainy.

Spotkanie zakończyło się prezentacjami wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych ds. nadzoru farmaceutycznego na temat aktualnej sytuacji w zakresie farmacji weterynaryjnej na terenie poszczególnych województw.

Narada

 

 

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska