do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/handel-materialem-biologicznym
Drukuj grafikę : tak / nie

Handel materiałem biologicznym

Wymagania handlowe 

Dokumentacja

Przesyłce niejadalnych produktów pochodzenia zwierzecego miedzy państwami UE (sprzedaż, przekazanie innemu właścicielowi i in.) musi towarzyszyć wydrukowana wersja świadectwa zdrowia (wzór świadectwa dostępny jest w systemie TRACES). Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii państwa członkowskiego pochodzenia oraz powiadamia o wysyłce właściwe władze państwa przeznaczenia (poprzez system TRACES).

Wykazy podmiotów zatwierdzonych

Przemieszczanie jest możliwe jedynie z zatwierdzonego centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz zespołu pozyskiwania i wytwarzania zarodków.