Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/-handel-w-ue
Drukuj grafikę : tak / nie

Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy