Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/panstwa-trzecie-stosujace-traces
Drukuj grafikę : tak / nie

Państwa trzecie stosujące TRACES

Pracownicy PKG i Agencji Celnych proszeni są o stosowanie dla świadectw IMPORT funkcjonalności "klonowanie na CVED". Zastosowanie powyższej procedury umozliwi właściwym służbom państw trzecich dostęp do dokumentów CVED oraz do decyzji podjętych przez inspektorów BIP.

Następujące państwa trzecie wystawiają w TRACES świadectwa IMPORT dla przesyłek wwożonych do UE/EFTA:

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska