ADNS

Animal Disease Notification System

System ADNS służy do zgłaszania przypadków chorób zakaźnych zwierząt, wymienionych w dyrektywie Rady 82/894/EWG z 21 grudnia 1982 r. dotyczącej obowiązku notyfikacji chorób zwierząt we Wspólnocie. Dyrektywa nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek zgłaszania do Komisji Europejskiej wystąpienia ogniska każdej choroby wymienionej w dyrektywie.

GIW, za pomocą aplikacji internetowej, zgłasza do systemu ADNS otrzymane z PIW (za pośrednictwem WIW) informacje o chorobach zakaźnych stwierdzonych na terytorium Polski oraz otrzymuje powiadomienia o stwierdzonych ogniskach chorób zakaźnych w państwach członkowskich.

Ponadto, system umożliwia dostęp do bazy danych, zawierającej przypadki zgłoszone przez inne państwa członkowskie oraz niektóre państwa trzecie.

Informacje Komisji Europejskiej o systemie ADNS dostępne są tutaj.

Dostęp do systemu - czytaj więcej

Informacje dla użytkowników - czytaj więcej

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska