Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/prawo-krajowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Prawo krajowe

Wszystkie odnośniki dotyczące ustaw i rozporządzeń odsyłają do treści aktów prawnych zamieszczonych na stronie administrowanej przez Kancelarię Sejmu - Internetowy System Informacji Prawnej

Inspekcja Weterynaryjna

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Dobrostan zwierząt

Kontrola weterynaryjna

Pasze

Produkty lecznicze weterynaryjne

Kontrole w ramach wzajemnej zgodności

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska