do góry

Zwierzęta domowe

Psy rasy uznawanej za agresywną

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne dostępny jest w rozporządzeniu MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Przemieszczenia niehandlowe (podróże ze zwierzętami)

Przemieszczenia handlowe (komercyjne)

Cmentarze dla zwierząt towarzyszących

kategoria: Utylizacja - podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej 2017-09-28 13:01 51KB pobierz plik: Cmentarze dla zwierząt towarzyszących znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej