Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow
Drukuj grafikę : tak / nie

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

Zasady ochrony drobiu przed chorobą 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.