Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazna-martwica-ukladu-krwiotworczego-ryb-lososiowatych-infectious-haematopoietic-necrosis---ihn
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis - IHN)

 1. Czynnik etiologiczny
  • wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych - IHNV
  • Rodzina: Rhabdowiridae
  • Rodzaj: Novirhabdovirus
 2. Gatunki utrzymywane w polskich hodowlach
  • podatne na chorobę:
   • pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
   • łosoś atlantycki (Salmo salar)
  • wektory:
   • sandacz (Sander lucioperca)
   • sum europejski (Silurus glanis)
   • sum afrykański (Clarias gariepinus)
   • karp i karp koi (Cyprinus carpio)
   • karaś (Carassius carassius)
   • karaś złocisty (Carassius auratus)
   • tołpyga pstra (Aristichthys nobilis)
   • tołpyga biała (Hypophtalmichthys molitrix)
   • płoć (Rutilus rutilus)
   • wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)
   • lin (Tinca tinca)
   • ryby z rodzaju Leuciscus spp.
   • gatunki jesiotrów utrzymywane w Polsce
   • rak szlachetny (Astacus astacus)
   • rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus)
 3. Objawy kliniczne
  • wysadzenie gałek ocznych
  • pociemnienie skóry
  • obrzęk jamy ciała w przedniej 1/3 części
  • wychudzenie,
  • anemia skrzeli
  • pseudoodchody
 4. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa
  • kontakt bezpośredni
  • za pośrednictwem wody
  • za pośrednictwem wektorów
  • zaoczkowana ikra
  • osłonki jajowe po wykluciu się wylęgu
  • młode pstrągi tęczowe
 5. Występowanie choroby na terenie kraju: występuje