Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wykaz-zakladow-rejestrowanych
Drukuj grafikę : tak / nie

Wykaz zakładów rejestrowanych

Dostępne wykazy:

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie składowania produktów pochodzenia zwierzęcego bez wymogów temperaturowych,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie konfekcjonowania miodu i produktów pszczelich,

- wykaz punktów skupu dziczyzny,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie produktami pochodzenie zwierzęcego,

- wykaz statków rybackich, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni,

- wykaz punktów odbioru jaj konsumpcyjnych,

- wykaz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji żywności złożonej,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ślimaków z gatunków nieobjętych definicją rozporządzenia 853/2004,

- wykaz ferm jaj konsumpcyjnych,

- wykaz gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu produkcji mięsa na użytek własny,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną,

- wykaz podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska