Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/unia-celna
Drukuj grafikę : tak / nie

UNIA CELNA

Wymogi weterynaryjne obowiązujące przy wwozie na terytorium celne Unii Celnej i/lub przemieszczaniu między państwami Unii Celnej (Białoruś, Kazachstan, Rosja) zwierząt futerkowych, królików, psów i kotów

Do wwozu na terytorium celne Unii Celnej i (lub) przemieszczania między Stronami dopuszcza się klinicznie zdrowe zwierzęta futerkowe, króliki, psy i koty z terenów wolnych od chorób zakaźnych zwierząt:

Podczas kwarantanny prowadzone są badania kliniczne i badania diagnostyczne każdego zwierzęcia:

Nie później niż 20 dni przed wysyłką zwierzęta są szczepione, jeśli nie były szczepione w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

a także na żądanie upoważnionego organu państwa Unii Celnej, na terytorium której odbywa się wwóz (przemieszczenie) przeciwko innym chorobom zakaźnym.

Dopuszczalny jest wwóz psów i kotów przewożonych dla osobistego użytku w liczbie nie większej niż 2 sztuk, bez zezwolenia na wwóz i kwarantanny wraz z międzynarodowym paszportem, który w danym przypadku przyrównywany jest do świadectwa weterynaryjnego, pod warunkiem znajdowania się w nim adnotacji właściwego organu o przeprowadzeniu badania klinicznego w ciągu 5 dni przed wysyłką. Przy wwozie z państw trzecich zamiana międzynarodowego paszportu w państwie przeznaczenia na weterynaryjny dokument towarzyszący nie jest wymagane.

Dopuszczalne jest przemieszczanie po terytorium Unii Celnej psów i kotów przewożonych w celu osobistego użytku w liczbie nie więcej niż 2 sztuki bez kwarantanny, wraz z paszportami zwierząt zgodnie z załącznikami nr 2 i 3. W paszporcie powinny zostać zawarte adnotacje świadczące o tym, ze zwierzę było szczepione zgodnie z niniejszymi Wymogami, a każde kolejne szczepienie przeciwko wściekliźnie odbywało się w okresie działania wcześniejszej szczepionki. W ciągu 5 dni przed rozpoczęciem przemieszczania powinno być przeprowadzone badanie kliniczne zwierzęcia, a w paszporcie powinna być wpisana przez lekarza weterynarii odpowiednia notatka dająca prawo do przemieszczania zwierzęcia w ciągu 120 dni pod warunkiem, że w tym okresie nie upływa okres ważności szczepienia (ponownego szczepienia) przeciwko wściekliźnie.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska