do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przepisy-prawne-dotyczace-salmonelloz-u-drobiu
Drukuj grafikę : tak / nie

Przepisy prawne dotyczące salmonelloz u drobiu

Przepisy unijne

Przepisy krajowe: