Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przepisy-prawne-dotyczace-choroby-aujeszkyego
Drukuj grafikę : tak / nie

Przepisy prawne dotyczące choroby Aujeszky'ego

Prawo unijne

Prawo krajowe