Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przeciwbakteryjne-produkty-lecznicze-weterynaryjne
Drukuj grafikę : tak / nie

Przeciwbakteryjne produkty lecznicze weterynaryjne

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Każde zastosowanie antybiotyków może prowadzić do narastania oporności bakterii. Ryzyko wzrasta jeżeli antybiotyki stosowane są w niewłaściwy sposób, na przykład w dawkach poniżej stężeń terapeutycznych, przez nieodpowiedni okres czy bez nadzoru lekarza weterynarii.

Stosowanie nielegalnie zakupionych antybiotyków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi spożywających produkty pozyskiwane od tych zwierząt. Osoby stosujące antybiotyki w sposób nielegalny lub bez nadzoru lekarza weterynarii, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i stratami finansowymi.

Monitoring obrotu przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych

Komisja Europejska przy współudziale Europejskiej Agencji Leków prowadzi projekt zbierania danych dotyczący sprzedaży i stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych. Zbieranie danych dotyczących sprzedaży przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych ma na celu określenie trendów w dystrybucji ww. produktów, określenia jej tendencji (wzrostowej lub spadkowej) a przez to, w zależności od uzyskanych wyników, określenie dalszego postępowania.

W Polsce rozpoczęto zbieranie danych dotyczących wielkości obrotu przeciwdrobnoustrojowymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi w 2008 roku. Dane pochodzą z hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych i pozyskiwane są na podstawie ustawy Prawo Farmaceutyczne, która wskazuje, że do obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych należy między innymi „przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wraz ze strukturą tego obrotu”.

Dane dotyczące wielkości sprzedaży przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych udostępniane są na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries).

Monitoring obecności antybiotyków w wodzie, paszach i produktach pochodzenia zwierzęcego

W ramach walki z rosnącą antybiotykoopornością Inspekcja Weterynaryjna realizuje program monitoringowy, polegający na badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem obecności antybiotyków. W przypadku potwierdzenia, że w gospodarstwie stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel zwierząt nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta nie będą mogły zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Lekarz weterynarii leczący chore zwierzęta zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie dokumentacji leczenia zwierząt.
Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie przestrzegania zakazu sprzedaży mleka, jaj i mięsa w czasie karencji, od ostatniego dnia podania antybiotyku zwierzętom przez lekarza weterynarii.

kategoria: Informacje o antybiotykach [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf informacja o antybiotykach
ilość pobrań: 3139
2018-03-16 11:00 106.13KB informacja o antybiotykach 106.13KB
2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska