Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/obowiazki-posiadacza-ziwerzecia
Drukuj grafikę : tak / nie

Obowiązki posiadacza zwierzęcia

Niepokojące objawy - zgłoszenie

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:

posiadacz zwierzęcia (lub osoba mająca kontakt ze zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych) jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

UWAGA: o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz należy natychmiast poinformować powiatowego lekarza weterynarii.

Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia  podejrzenia przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.
Więcej o śrdokach z budżetu państwa, związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt przeczytasz tutaj.

Po dokonaniu zgłoszenia - izolacja

Do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

Po przybyciu lekarza weterynarii - pomoc i współpraca

Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

Decyzje i rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii - przestrzeganie

Posiadacz zwierząt zobowiązany jest do przestrzegania nakazów i zakazów zawartych w decyzjach i rozporządzeniach wydanych w związku z podejrzeniem wystąpienia lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt. 

Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, związanego z nieprzestrzeganiem rozporządzeń, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

 Więcej informacji o działaniach powiatowego lekarza weterynarii dostępnych jest tutaj.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska