Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat
Drukuj grafikę : tak / nie

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązkowi identyfikacji i rejestracji podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków:

Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania: