Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/identyfikacja-i-rejestracja-owiec-i-koz
Drukuj grafikę : tak / nie

Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Oznakowanie polega na założeniu na obydwie małżowiny uszne zwierzęcia kolczyków zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia.  W przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu wewnatrzunijnego kolczyk założony na  prawą małżowinę uszną musi zawierać elektroniczny identyfikator.

Posiadacz owcy lub kozy ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż  w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

 

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku owce i kozy ma obowiązek: