Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/do-ulozenia---akwakultura
Drukuj grafikę : tak / nie

Podstawowe pojęcia związane z akwakulturą

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: