Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brojlery
Drukuj grafikę : tak / nie

Dobrostan brojlerów

Zgodnie z art. 12g ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt kontrola poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów w gospodarstwie odbywa się także podczas badania poubojowego w rzeźni.

W celu ujednolicenia postępowania Główny Lekarz Weterynarii wydał instrukcję w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów kurzych w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego (treść instrukcji można znaleźć tutaj).

Rozdział 4 pkt 7 ww. instrukcji określa skalę oceny zmian zapalnych na łapach:

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska