Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Zniesienie-zakazu-eksportu-produktow-miesnych-wieprzowych-i-miesa-wolowego-i-produktow-miesnych-wolowych-na-Kube/idn:1014
Drukuj grafikę : tak / nie

Zniesienie zakazu eksportu produktów mięsnych wieprzowych i mięsa wołowego i produktów mięsnych wołowych na Kubę

Zniesienie zakazu eksportu produktów mięsnych wieprzowych i mięsa wołowego i produktów mięsnych wołowych na Kubę

Komunikaty 2019-07-08

Służby weterynaryjne Kuby poinformowały o zniesieniu zakazu eksportu produktów mięsnych wieprzowych i mięsa wołowego i produktów mięsnych wołowych nałożonego na Polskę w lutym 2019 r. w reakcji na doniesienia prasowe o nielegalnym uboju bydła leżącego oraz niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie występowania ASF na terytorium Polski. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zakazie GIW poinformował stronę kubańską o działaniach polskich służb weterynaryjnych w odniesieniu do ww. kwestii. Możliwość zniesienia ograniczeń eksportowych stanowiła ponadto przedmiot rozmów z przedstawicielami strony kubańskiej w Warszawie w dniu 15 maja 2019 r.

Służby weterynaryjne Kuby wyraziły uznanie dla dobrej kontroli ASF w Polsce i zadowolenie z bezpieczeństwa produktów spożywczych eksportowanych z Polski na tamtejszy rynek. Podkreśliły też zaufanie do gwarancji polskiej Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących kontroli eksportowanych produktów.

Obecnie uprawnienia do eksportu na rynek Kuby ww. asortymentu posiadają: jeden zakład wołowy i jeden zakład produkujący konserwy z mięsa wieprzowego.