Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Zawieszenie-eksportu-miesa-wolowego-i-produktow-z-miesa-wolowego-do-Krolestwa-Arabii-Saudyjskiej/idn:900
Drukuj grafikę : tak / nie

Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

Komunikaty 2019-02-13

Służby weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziły czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski. Główny Inspektorat Weterynarii prowadzi prace nad zniesieniem wyżej wymienionych ograniczeń. Zakłady zatwierdzone do eksportu na rynek Królestwa Arabii Saudyjskiej, jak również ubiegające się o nabycie uprawnień eksportowych na ww. rynek, zobowiązane są do przekazania stronie saudyjskiej wypełnionego i podpisanego dokumentu pt. „Samokontrola zakładu zagranicznego” dostępnego na stronie internetowej GIW pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/arabia-saudyjska.

Zaktualizowany przez stronę saudyjską wykaz zatwierdzonych zakładów, na które Królestwo Arabii Saudyjskiej nałożyło czasowe restrykcje w imporcie jest dostępny na stronie GIW pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/arabia-saudyjska.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska