Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Zakaz-importu-zywego-drobiu-i-surowych-produktow-drobiowych-do-Namibii/idn:1593
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakaz importu żywego drobiu i surowych produktów drobiowych do Namibii

Zakaz importu żywego drobiu i surowych produktów drobiowych do Namibii

Komunikaty 2021-01-19

Służba weterynaryjna Republiki Namibii wprowadziła zakaz importu żywego drobiu i surowych produktów drobiowych oraz  żywego strusia i surowych produktów ze strusia na rynek Namibii w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce.

Ambasada RP w Pretorii poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) o wprowadzeniu w dniu 15 stycznia 2021 r. przez Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Republiki Namibii zakazu importu i przewozów tranzytowych żywego drobiu, ptaków, surowych produktów drobiowych, żywego strusia oraz surowych produktów ze strusia z 10 krajów europejskich, w tym z Polski na wskazany rynek. Ww. zakaz nie obejmuje gotowanych produktów z mięsa drobiowego wywożonych z Polski na wskazany rynek na podstawie weterynaryjnego zezwolenia na przywóz.

Powodem wprowadzenia zakazu jest wystąpienie na terytorium naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Ograniczenia w imporcie obowiązują z mocą wsteczną i wynoszą 21 dni przed datą ogłoszenia zakazu ze względu na okres inkubacji choroby, który wynosi 21 dni, zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Służba weterynaryjna Republiki Namibii poinformowała GIW, że wszystkie wcześniej wydane zezwolenia na przywóz i tranzyt zostały anulowane i wycofane ze skutkiem natychmiastowym oraz że ww. powiadomienie dotyczące zakazu wywozu zastępuje powiadomienie weterynaryjne dla importerów, które zostało wydane w grudniu 2020 r.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska