Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Rozszerzenie-przez-Hongkong-ograniczen-importowych-w-zwiazku-z-wystapieniem-ognisk-HPAI/idn:1561
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI

Komunikaty 2020-12-18

W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu szamotulskiego w województwie wielkopolskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała w dniu 18 grudnia 2020 r. o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska