do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Rozszerzenie-przez-Hongkong-ograniczen-importowych-w-zwiazku-z-nowymi-ogniskami-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-w-Polsce/idn:1249
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń importowych w związku z nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

Komunikaty 2020-02-28

W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadach drobiu w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim (woj. opolskie), gliwickim (woj. śląskie), sieradzkim (woj. łódzkie), łowickim woj. łódzkie), łódzkim wschodnim (woj. łódzkie) oraz poddębickim (woj. łódzkie) władze Hongkongu wprowadziły od dnia 4 lutego 2020 r. tymczasowy zakaz importu z w/w powiatów mięsa drobiowego (tusz, elementów, podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi.