Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Rozszerzenie-przez-Hongkong-ograniczen-eksportowych-w-zwiazku-z-wystapieniem-ognisk-HPAI/idn:1586
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń eksportowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń eksportowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI

Komunikaty 2021-01-08

W związku z potwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatu. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska