Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Rozszerzenie-przez-Hongkong-ograniczen-eksportowych-w-zwiazku-z-wystapieniem-ognisk-HPAI/idn:1569
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń eksportowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI

Rozszerzenie przez Hongkong ograniczeń eksportowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI

Komunikaty 2020-12-30

W związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego w województwie zachodniopomorskim, powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu piskiego w województwie warmińsko-mazurskim, właściwa służba Hongkongu poinformowała o wprowadzeniu zakazu importu mięsa drobiowego (tuszki, elementy, podroby) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) w odniesieniu do ww. powiatów. Ograniczenia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.