Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Rozszerzenie-ograniczen-importowych-przez-Federacje-Rosyjska-z-uwagi-na-wystepowanie-HPAI-w-Polsce/idn:1223
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozszerzenie ograniczeń importowych przez Federację Rosyjską z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

Rozszerzenie ograniczeń importowych przez Federację Rosyjską z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

Komunikaty 2020-02-05

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 28 stycznia 2020 r. wprowadziła od dnia 28 stycznia 2020 r. czasowe ograniczenia wwozu z województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, następujących towarów:

- żywego drobiu i jaj wylęgowych;

- mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;

- pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);

- będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu;

- tranzytu żywego drobiu z wymienionych terytoriów przez terytorium Rosji.   

Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie.

Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia.

Z powyższego wynika, że strona rosyjska rozszerzyła zakaz wwozu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz pasz również na te województwa, które z powodu wystąpienia grypy ptaków w 2016 roku są do chwili obecnej objęte zakazem wwozu do Rosji żywego drobiu i jaj wylęgowych.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy.

Do dnia 4 lutego 2020 roku strona rosyjska zezwoliła na wwóz produkcji drobiowej z Polski z towarzyszeniem świadectw zdrowia, wydanych bez wprowadzenia stosownego zapisu.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska